IQ TESTy online - poznejte svoje IQ

Inteligence, nebo-li IQ představuje v moderní psychologii jednu z nejdůležitějších schopností člověka. Inteligencí můžeme rozumět schopnost řešení obtížné, či nové situace, schopnost přizpůsobení se a schopnost učení se ze zkušeností. Kvalitní testy IQ rovněž umožňují určení souvislostí a vztahů.

IQ test je nástroj pro určení výše IQ. Zkuste si IQ test. Inteligenci je možno rozdělit do složek (kreaitivta, asertivita, empatie atd.), z čehož plyne, že IQ testy jsou relativní a neměří celý rozsah inteligence. IQ testy se proto dělí na numerické testy, testy vrozené inteligence, verbální testy aj.

Spustit IQ Test

Význam IQ testu býva často předmětem bouřlivé diskuze. Studie lidí různého vzdělání, přijmů a pohlaví dokazují, že projev daného člověka je úzce spjatý s hodnotou IQ. Na internetu je mnoho IQ testů, je lepší IQ test zdarma i s výsledky nebo test inteligence s kvalitními výsledky? Na základě absolvování většiny testů, včetně mensa IQ testu vám doporučuji certifikovaný IQ test.

Testy IQ, nebo-li psychotesty se v poslední době často používají při hledání nových pracovníků. Připravte se na pracovní pohovor a ověřte si, jak obstojíte v online IQ testu. IQ test je zdarma, jeho vyhodnocení je zpoplatněné.

Složky IQ

Inteligence je schopnost řešit úkoly, která se dělí na jednotlivé složky – matematická inteligence, prostorová orientace, 2D orientace, verbální inteligence, motorická inteligence a paměť. Správný IQ test by měl testovat a měřit všechny tyto složky inteligence. více o složkách IQ

Úrovně hodnot IQ

Naměřené hodnoty IQ mezi 91 a 100 se považují za průměrnou inteligenci, která v populaci zastoupena přibližně 25%. Jedinci s těmito hodnotami složí maturitní zkoušku bez problémů a pracují spíše ve středním managementu. Jak jste na tom vy? Zkuste si online IQ test i s výsledky.

IQ testy zdarma i s výsledky?

Dle kvality dnes dostupných online IQ testů lze konstatovat, že zlomek z těchto testů je kvalitních. Většina IQ testů svou kvalitou vypovídají o autoru testu, který nemá vzdělání ani zkušenosti s měřením IQ. Na otázku, zda-li se vám vyplatí IQ test zdarma by se dalo odpovědět jednoduše. Pokud vás opravdu zajíma hodnota vašeho IQ, měli byste podstoupit kvalitní IQ test s certifikátem i za cenu toho, že není zdarma.

Matematika vs. IQ

Jste dobří v matematice a logice? Myslíte si, že máte nadprůměrné IQ? Možná ano, doporučujeme vám zkusit si IQ testy online s certifikací, které byly sestaveny psychologem.

Jste úspěšní v životě? Zvládnete psychologický IQ test? Otestujte svou vrozenou nebo numerickou inteligenci.